Werken bij Aquaswan

Zakelijk bestellen

Mijn Plonskaart en Tegoeden

Ruilen en retourneren

"Niet tevreden? Geen zorgen, bij Aquaswan begrijpen we dat zelfs de beste zwemmers soms van koers moeten veranderen. Dus als je je zwemvleugels wilt inruilen voor een snorkelset of als je je duikbril niet helemaal ziet zitten, hebben we een soepel ruil- en retourbeleid om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met je aankoop.

Ruilen en retourneren

AquaSwan's Privacybeleid

Bij AquaSwan draait alles om waterplezier en het zorgeloos genieten van een verfrissende duik. Maar we begrijpen ook dat privacy belangrijk is, zelfs tijdens het spelen in het water. Daarom hebben we een speciale waterdichte privacy policy opgesteld die ervoor zorgt dat jouw persoonlijke gegevens net zo goed beschermd zijn als jijzelf in het zwembad.

privacy policy beleid

Naar de klantenservice

"Knijp in je zwembandjes en schreeuw 'Help! Ik heb vragen over bestellen en betalen!' Onze klantenservice staat klaar met reddingsboeien vol antwoorden. Neem contact met ons op en we duiken er meteen bovenop om je te helpen navigeren door de wateren van Aquaswan. Je zult versteld staan hoe soepel en verfrissend het proces kan zijn!"

 

even Aquaswan bellen

Inhoudsopgave:

Bedrijfsgegevens:

AquaSwan (onderdeel van Lekker bubbelen B.V.)

van Vierackerlaan 22
6981HW Doesburg (Netherlands)
Tel: +31 (0)313 312 124

KvK: 86225979
BTW nummer: NL863901256B01

Definities: Wie, Wat, Wanneer?

In dit spetterende avontuur van AquaSwan hebben we onze eigen speciale woorden en betekenissen. Laten we je meenemen naar de waterwereld:

 • Bedenktijd: de duikperiode waarin je als klant kunt nadenken of je een duik wilt nemen in het avontuur met AquaSwan;
 • Consument: een echte waterliefhebber, een natuurlijke persoon die geen professionele zeemeermin of dolfijnentrainer is en op afstand een waterovereenkomst aangaat met AquaSwan;
 • Dag: een zonnige dag boven en onder water, waarop we onze aquatische plannen maken;
 • Duurtransactie: een golfachtige overeenkomst waarbij de levering en/of afname van onze producten en diensten in de tijd worden verspreid als een stromende rivier;
 • Duurzame gegevensdrager: een betoverende schatkist waarin je persoonlijke informatie veilig wordt bewaard, zoals een digitale parel die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou als waterliefhebber om binnen de bedenktijd af te zien van de onderwaterovereenkomst met AquaSwan;
 • Modelformulier: een magisch schelpje gevuld met krachtige woorden dat AquaSwan aan jou ter beschikking stelt, zodat je het kunt gebruiken wanneer je wilt afzien van de onderwaterovereenkomst;
 • Ondernemer: de opperzeemeermin of zeemeerman, een fascinerende figuur die vol passie en enthousiasme producten en diensten aanbiedt aan waterminnende consumenten;
 • Overeenkomst op afstand: een betoverende waterdans waarbij we gebruik maken van onze aquatische communicatietechnieken om de onderwaterovereenkomst te sluiten, zonder dat we fysiek in dezelfde zeewereld aanwezig hoeven te zijn;
 • Techniek voor communicatie op afstand: een magische parel die ons in staat stelt om de onderwaterovereenkomst te sluiten zonder dat we tegelijkertijd in dezelfde wateren zwemmen;

Algemene Voorwaarden: de spelregels van AquaSwan, zodat we allemaal weten hoe we samen kunnen genieten van het wateravontuur. Dompel jezelf onder in de unieke taal van AquaSwan en laat het water je gids zijn!

Samensmelting van Water en Voorwaarden

Welkom bij AquaSwan, waar onze algemene voorwaarden samenkomen als een harmonieuze waterstroom! Laat me je begeleiden door dit magische artikel: Deze spetterende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat AquaSwan doet en op elke betoverende overeenkomst op afstand en bestelling tussen AquaSwan en onze waterliefhebbende consumenten.

Voordat we de onderwaterovereenkomst sluiten, stellen we de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar aan de consument. Als dit niet mogelijk is op redelijke wijze, zullen we aangeven waar de consument de algemene voorwaarden kan inzien en deze kosteloos op verzoek zal worden toegezonden, zoals een zeewind die de informatie verspreidt. In het geval dat de onderwaterovereenkomst elektronisch wordt gesloten, kunnen we, in afwijking van het vorige lid, de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking stellen aan de consument op een manier die eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen we aangeven waar de consument elektronisch kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en dat deze kosteloos op verzoek elektronisch of op andere wijze zal worden toegezonden, als een digitale boodschap in een fles die aanspoelt op de kust.

Als naast deze waterachtige algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, gelden de bepalingen van het tweede en derde lid ook hiervoor. De consument kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden altijd beroepen op de meest gunstige bepaling die voor hem geldt, als een sprankelende golf die voor hem uitrolt.

Mocht een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, dan blijven de overeenkomst en de rest van deze voorwaarden nog steeds sprankelend bestaan. We zullen in dat geval in onderling overleg onmiddellijk een bepaling vervangen die zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert, als een nieuwe parel die haar plaats inneemt. Situaties die niet in deze waterachtige algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden. We laten de stroming van het water ons leiden!

Als er onduidelijkheden zijn over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, zullen we ze interpreteren naar de geest van deze sprankelende algemene voorwaarden, als een glinstering in de diepte van de oceaan.

De Betoverende Aanbieding (het product aanbod)

Bij AquaSwan maken we geen halfslachtige aanbiedingen, dus laten we duiken in dit artikel boordevol magie: Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden plaatsvindt, vermelden we dit duidelijk in de aanbieding. We houden van transparantie, zelfs onderwater!

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als ondernemende zeemeerminnen behouden we ons het recht voor om de aanbieding te wijzigen en aan te passen. We laten ons meedrijven op de stroom van verandering.

Elke aanbieding bevat een gedetailleerde en nauwkeurige beschrijving van de betoverende producten en/of diensten die we aanbieden. We zorgen ervoor dat de beschrijving voldoende gedetailleerd is, zodat de consument een goede beoordeling van de aanbieding kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van onze betoverende producten en/of diensten. Voor de duidelijkheid, magische vergissingen of betoverende fouten in de aanbieding binden AquaSwan niet.

Alle afbeeldingen en specificaties in de aanbieding zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de betoverende overeenkomst. Wees voorbereid op een betoverende ervaring! De afbeeldingen bij onze producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de betoverende producten die we aanbieden. We kunnen echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Soms kan magie lastig zijn om precies vast te leggen!

Elke betoverende aanbieding bevat informatie, zodat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan het accepteren van de aanbieding. Dit omvat met name:

 • De prijs inclusief belastingen, omdat we van transparantie houden, zelfs onderwater.
 • De eventuele kosten van verzending, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke magische handelingen daarvoor nodig zijn.
 • De informatie over het herroepingsrecht, of het nu van toepassing is of niet. We houden van keuzes!
 • De betoverende manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn waarbinnen je de aanbieding kunt accepteren en de prijs gegarandeerd is. We houden niet van tijdsdruk, maar soms moeten we de stroom volgen.
 • Het tarief voor communicatie op afstand, omdat magische communicatie soms kosten met zich meebrengt.
 • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en hoe de consument deze kan raadplegen. We willen dat je altijd terug kunt kijken naar de magie die we samen hebben gecreëerd.

De magische overeenkomst

Bij AquaSwan geloven we in de kracht van betoverende overeenkomsten. Laten we ons onderdompelen in de bepalingen van dit artikel: De betoverende overeenkomst ontstaat zodra de consument het aanbod accepteert en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Een magisch moment waarop onze paden samenkomen!

Als de consument het aanbod via elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt AquaSwan onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding. Zolang AquaSwan de ontvangst van de aanvaarding niet heeft bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid om de betoverende overeenkomst te verbreken. We willen dat je vol vertrouwen aan boord stapt!

Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, nemen we bij AquaSwan passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische gegevensoverdracht te beveiligen en zorgen we voor een veilige webomgeving. Jouw magische gegevens zijn veilig bij ons!

Binnen de wettelijke kaders mag AquaSwan controleren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en andere relevante feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde betoverende overeenkomst. Als AquaSwan goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we gemotiveerd een bestelling weigeren of speciale voorwaarden stellen aan de uitvoering. We willen een harmonieus samenspel tussen ons creëren. Bij het product of de dienst voegen we bij AquaSwan de volgende informatie, schriftelijk of op een toegankelijke manier die je op een duurzame gegevensdrager kunt bewaren:

 • Het bezoekadres van onze betoverende vestiging waar je met klachten terecht kunt. We staan altijd klaar om naar je te luisteren!
 • De voorwaarden en procedures voor het uitoefenen van je betoverende herroepingsrecht, of een duidelijke vermelding als het herroepingsrecht niet van toepassing is. We willen dat je met vertrouwen magische beslissingen neemt!
 • Informatie over garanties en bestaande service na aankoop. We willen dat je zorgeloos kunt genieten van onze betoverende producten en diensten!
 • De gegevens zoals vermeld in artikel 4, lid 3 van deze voorwaarden, tenzij we deze gegevens al aan je hebben verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst. We willen je volledig informeren over de betoverende reis die we samen gaan maken!
 • De opzeggingsvereisten van de overeenkomst als deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. We willen dat je altijd flexibiliteit hebt tijdens je betoverende reis!

Bij duurtransacties is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste betoverende levering. We willen dat je elke stap van de reis met ons kunt genieten!

Betoverend Watertoverkracht (Herroepingsrecht)

Bij AquaSwan, de hoeder van wateronderhoud, hechten we veel waarde aan jouw tevredenheid. Daarom bieden we je het volgende betoverende watertoverkracht:

Bij levering van watertoverproducten:

Als je onze betoverende watertoverproducten koopt, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze betoverende bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het watertoverproduct door jou of een vertegenwoordiger die je vooraf aan AquaSwan hebt aangewezen en aan ons bekend hebt gemaakt.

Gedurende deze betoverende bedenktijd vragen we je om zorgvuldig om te gaan met het watertoverproduct en de verpakking. Je mag het watertoverproduct alleen in die mate uitpakken of gebruiken die nodig is om te beoordelen of je het wilt behouden. Als je besluit gebruik te maken van je betoverende watertoverkracht, dien je het watertoverproduct met alle meegeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan AquaSwan te retourneren, volgens de redelijke en duidelijke instructies die we je geven.

Om gebruik te maken van je betoverende watertoverkracht, dien je dit binnen 30 dagen na ontvangst van het watertoverproduct kenbaar te maken aan AquaSwan. Je kunt dit doen door gebruik te maken van het modelformulier dat we je ter beschikking stellen. Nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je gebruik wilt maken van je betoverende watertoverkracht, dien je het watertoverproduct binnen 30 dagen aan ons terug te sturen. Je dient te bewijzen dat de geretourneerde watertoverartikelen tijdig zijn verzonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien je na afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 2 en 3 geen gebruik hebt gemaakt van je betoverende watertoverkracht of het watertoverproduct niet aan AquaSwan hebt teruggestuurd, wordt de betoverende aankoop als definitief beschouwd.

Bij levering van watertoverdiensten:

Als je watertoverdiensten van AquaSwan afneemt, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen ten minste 30 dagen te ontbinden, beginnend op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van je betoverende watertoverkracht, dien je je te houden aan de redelijke en duidelijke instructies die AquaSwan bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van de watertoverdiensten verstrekt. Laat je betoveren door de kracht van het water en geniet van de vrijheid om te kiezen!

Terugkeerkosten (Kosten in geval van herroeping)

Bij AquaSwan, de bewaker van wateronderhoud, willen we ervoor zorgen dat jouw herroepingsrecht soepel en betoverend verloopt. Daarom gelden de volgende betoverende bepalingen met betrekking tot kosten in geval van herroeping:

Indien je als consument gebruik maakt van je betoverende herroepingsrecht, komen de kosten van de terugzending van het product voor jouw rekening. Je dient ervoor te zorgen dat het product veilig en ongeschonden bij AquaSwan wordt teruggezonden.

Indien je als consument een bedrag hebt betaald voor het product, zal AquaSwan dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping terugbetalen. Dit is uiteraard onder de voorwaarde dat het product al is terugontvangen door AquaSwan of dat er sluitend bewijs van volledige terugzending kan worden overlegd. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die je als consument hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Let op: Indien het product beschadigd is geraakt door jouw onzorgvuldige omgang, ben je als consument aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van het product. Zorg er dus voor dat je het product met zorg behandelt tijdens de periode van herroeping.

Als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt vóór het sluiten van de koopovereenkomst, kan de consument niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele waardevermindering van het product.

Bij AquaSwan streven we naar betoverende tevredenheid en een vlotte afhandeling van herroepingen. Laat het water je gids zijn bij het maken van jouw keuzes!

De Betoverende Prijs (de prijs)

Bij AquaSwan, waar wateronderhoud tot kunst wordt verheven, streven we naar helderheid en transparantie als het gaat om prijzen. Daarom gelden de volgende bepalingen met betrekking tot de prijs van onze betoverende producten en diensten:

Gedurende de geldigheidsduur zoals vermeld in het aanbod, zullen de prijzen van onze producten en/of diensten niet worden verhoogd, tenzij er sprake is van wijzigingen in de btw-tarieven. We willen immers dat je kunt genieten van een stabiele prijs gedurende deze periode.

In afwijking van het vorige lid kan AquaSwan producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij als ondernemer geen invloed op hebben. In dat geval kunnen we variabele prijzen hanteren. Bij het aanbod zullen we duidelijk vermelden dat deze prijzen gebonden zijn aan schommelingen en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als wij dit hebben bedongen en als:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • jij als consument de bevoegdheid hebt om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De prijzen die worden vermeld in het aanbod van onze betoverende producten of diensten zijn inclusief btw.

Bij AquaSwan doen we ons uiterste best om fouten te voorkomen. Desondanks zijn alle prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van dergelijke fouten. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een druk- of zetfout, dan zijn wij als ondernemer niet verplicht om het product te leveren tegen de foutieve prijs. Bij AquaSwan streven we naar betoverende tevredenheid en eerlijke prijzen. We willen dat jouw ervaring met ons sprankelend en zorgeloos is!

Magische Conformiteit en Garantie

Bij AquaSwan streven we naar betoverende kwaliteit en tevredenheid. Daarom zorgen we ervoor dat onze producten en/of diensten voldoen aan de volgende bepalingen:

Wij als ondernemer staan ervoor in dat onze producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en aan de geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien dit is overeengekomen, staan we er ook voor in dat het product geschikt is voor gebruik buiten de normale situaties.

Eventuele garanties die door ons als ondernemer, de fabrikant of importeur worden verstrekt, doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten en claims die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ons als ondernemer kan uitoefenen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan ons als ondernemer te worden gemeld. Indien teruggave van de producten noodzakelijk is, dient dit te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat.

De garantietermijn van ons als ondernemer stemt overeen met de garantieperiode die door de fabrikant wordt gehanteerd. Echter, wij als ondernemer kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elk individueel gebruik door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt, of dit heeft laten doen door derden;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld, of in strijd zijn met de aanwijzingen van ons als ondernemer en/of de verpakking;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die door de overheid zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Bij AquaSwan willen we dat je volop kunt genieten van de magie die onze producten en diensten bieden. Mocht er onverhoopt iets mis zijn, staan we klaar om je te helpen en de betovering te herstellen!

Betoverende Levering en Uitvoering

Bij AquaSwan hechten we veel waarde aan zorgvuldigheid bij het ontvangen van bestellingen en bij het uitvoeren van leveringen en diensten. We hanteren de volgende bepalingen:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het ontvangen van bestellingen en bij het uitvoeren van de levering van producten en de verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument aan het bedrijf is verstrekt.

Tenzij anders overeengekomen, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien er vertraging optreedt in de bezorging of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte worden gesteld. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het overschrijden van een levertermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden conform lid 3 van dit artikel, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument zal bij de bezorging duidelijk en begrijpelijk worden geïnformeerd indien er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen blijft het herroepingsrecht geldig. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Bij AquaSwan streven we ernaar om je bestellingen met betoverende zorg te behandelen en ervoor te zorgen dat je tevreden bent met onze levering en dienstverlening.

Duurtransacties: Duur, Opzegging en Verlenging

Opzegging

De consument heeft het recht om een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die betrekking heeft op het regelmatig leveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, op elk moment op te zeggen. Hierbij dient de consument de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand in acht te nemen.

Evenzo kan de consument een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het regelmatig leveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur. Hierbij dient de consument de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand in acht te nemen.

De consument heeft het recht om de genoemde overeenkomsten op elk moment op te zeggen, zonder beperking tot een specifiek tijdstip of periode. De opzegging dient minstens op dezelfde wijze te gebeuren als waarop de overeenkomst is aangegaan. Bovendien heeft de consument altijd het recht om op te zeggen met dezelfde opzegtermijn die door de ondernemer voor zichzelf is bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft om regelmatig producten (inclusief elektriciteit) of diensten te leveren, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur, tenzij anders overeengekomen.

Echter, een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die betrekking heeft op het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, mag stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden. In dit geval heeft de consument het recht om deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die tot doel heeft om regelmatig producten of diensten te leveren, mag alleen stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde duur als de consument te allen tijde het recht heeft om op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het regelmatig, maar minder dan eenmaal per maand, leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, geldt een opzegtermijn van maximaal drie maanden.

Een overeenkomst met een beperkte duur voor het regelmatig leveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, heeft de consument na een jaar het recht om de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand. Dit geldt tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur. Dit betekent dat er situaties kunnen zijn waarin het niet redelijk is om de overeenkomst vroegtijdig op te zeggen, bijvoorbeeld als dit ernstige nadelige gevolgen heeft voor de ondernemer. In dergelijke gevallen kan de consument mogelijk niet vóór het einde van de overeengekomen duur opzeggen, ondanks dat de overeenkomst langer dan een jaar duurt.

De Stroming van Betaling:

In de harmonieuze dans van overeenkomsten, tenzij een andere weg is verlicht, dient de edele consument zijn verschuldigde bedragen eerzaam te voldoen binnen een periode van 7 heilige werkdagen na het aanvangen van de bezinningsperiode, zoals beschreven in het heilige geschrift van Artikel 6, lid 1. Indien een verbond is geweven voor de schenking van een gewaardeerde dienst, zal deze stralende tijdsduur aanvangen op het moment dat de consument de bevestiging van het heilige verbond ontvangt.

De consument, als hoeder van waarheid, draagt de heilige plicht om onmiddellijk de verheven handelaar op de hoogte te stellen van onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens.

In geval van onbetamelijkheid in betaling door de consument, heeft de handelaar het recht, behoudens de wetgevende beperkingen, om de redelijke kosten, die op voorhand aan de consument zijn geopenbaard, in rekening te brengen.

De Ode aan Klachtenbehandeling

In het majestueuze domein van AquaSwan, waar harmonie en rechtvaardigheid elkaar ontmoeten, weerklinkt de melodie van een verfijnde klachtenregeling:

De schrandere handelaar omarmt een klachtenprocedure die schitterend bekendgemaakt wordt en behandelt klachten met de grootste toewijding, geheel volgens deze procedure.

Binnen een weergaloze termijn van 7 dagen, nadat de consument de gebreken heeft ontwaard, dient hij volledig en glashelder zijn klacht in te dienen bij de handelaar.

De handelaar, een ware meester in zijn kunst, beantwoordt de ingediende klachten binnen een majestueuze termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst. Mocht een klacht echter een voorspelbaar langere verwerkingstijd vereisen, dan laat de handelaar binnen deze termijn van 14 dagen van zich horen met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de consument een meer diepgaand antwoord mag verwachten.

Indien het geschil niet door middel van onderling overleg kan worden beslecht, ontstaat er een twist die onderworpen is aan de geschillenregeling.

In geval van klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot de handelaar, wiens wijsheid en ervaring vooropstaan. Mochten klachten niet in gezamenlijk overleg kunnen worden opgelost, kan de consument zich richten tot de Edele Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Indien een oplossing nog steeds buiten bereik blijkt te zijn, staat het de consument vrij om zijn klacht voor te leggen aan de Onafhankelijke Geschillencommissie, aangesteld door Stichting WebwinkelKeur. De uitspraak van deze commissie is bindend, en zowel handelaar als consument stemmen plechtig in met deze beslissende uitspraak. Houd er rekening mee dat er kosten verbonden zijn aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie, die door de consument dienen te worden voldaan aan de betreffende commissie. Tevens bestaat de mogelijkheid om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht zal de verplichtingen van de handelaar niet opschorten, tenzij de handelaar schriftelijk anders vermeldt.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de handelaar, zal hij naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, als blijk van zijn onberispelijke vakmanschap en streven naar tevredenheid.